Περιμετρικός (ΤΗ)

 

Η σειρά EUROPA 5500 πλέον διατίθεται και με περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του κουφώματος και μειώνοντας αντίστοιχα τις πιθανότητες από ενδεχόμενο κίνδυνο διάρρηξης.

Χρωματολόγιο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH  
Η σειρά “EUROPA 5500” εκτός από την κορυφαία υδατοστεγάνωση και θερμο-ηχομόνωση αυξάνει ακόμα περισσότερο και την ασφάλεια του κουφώματος απο πλευράς διάρρηξης, με δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος. Η θερμομόνωση των προφίλ επιτυγχάνεται με την χρήση πολυαμιδίων 24mm στα φύλλα τζαμιού, τις κάσες και τα μπινί. O συντελεστής θερμοπερατότητας είναι Uf=2.5 W/m2K (σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό του κοινοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου IFT Rosenheim). Τα νέα προφίλ (φύλλα & μπινί) συνεργάζονται με τις υπάρχουσες κάσες και χωρίσματα της σειράς “EUROPA 5500” και μπορούν να δεχτούν τον μηχανισμό περιμετρικού κλειδώματος της ROTO, G.U., SIEGENIA, MAICO ή τον αντίστοιχο μηχανισμό της GIESSE. Τα πλαίσια συνδέονται με γωνία γωνιάστρας, ενώ στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να συνδέσουμε τα πλαίσια του φύλλου και της κάσας με τη συμβατική γωνία συνδέσεως. Η κατεργασία των προφίλ γίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο πρεσσάκι 5500 της PIEJA. Επίσης, μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτει κάθε τύπο κατασκευής του συστήματος.